Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čertovka
alternativní název:
Detailní strukturně geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2020
Datum:
událost:
publication
datum:
2020
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-3D-SURAO-CERTOVKA_DET
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-CERTOVKA-SGM-DET-AKT
způsob prezentace:
modelDigital
abstrakt:
Aktualizovaný strukturně geologický 3D model bývalé kandidátské lokality Čertovka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. Zájmové území je charakterizováno relativně pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Nejstarší představuje svrchně proterozoické tepelské krystalinikum intrudované granitoidy kambroordovického stáří, následují permokarbonské jezerní klastické sedimenty žihelské a kladensko-rakovnické pánve a tercierní bazické neovulkanity. Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čertovka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
účel vytvoření:
zakázka č. 544036 pro SÚRAO
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelinek
jméno osoby:
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089464
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.jelinek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelinek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Vladimír Žáček
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/vladimir-zacek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089508
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
vladimir.zacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/vladimir-zacek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Richard Lojka, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/richard-lojka
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089538
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
richard.lojka@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/richard-lojka
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Iva Kůrková, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/iva-kurkova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089558
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
iva.kurkova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/iva-kurkova
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz
role:
originator
zodpovědná strana:
název organizace:
Správa úložišť radioaktivních odpadů
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 221 421 511
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Dlážděná 6
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
110 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
gis@surao.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.surao.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
SW MOVE
verze formátu:
2017.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D geologický model
klíčové slovo:
Český masiv
klíčové slovo:
hlubinné úložiště
klíčové slovo:
výběr lokality
klíčová slova:
klíčové slovo:
Inventory3D2024
klíčové slovo:
EGDI
klíčové slovo:
https://data.geoscience.earth/ncl/project/48
jméno thesauru:
Citace:
název:
European Geoscience Registry - Projects
název:
https://data.geoscience.earth/ncl/project
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.1.2020
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
experiment/simulace/modelování/model/model územní digitální
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6921
klíčové slovo:
odpady/druh odpadů/odpady radioaktivní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6909
klíčové slovo:
odkrývka/zneškodňování odpadů/skládkování/ukládání odpadů radioaktivních
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/subsurfaceStorage
klíčové slovo:
podzemní úložiště
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
prostor. reprezentace:
tin
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
25000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
13.244
zem. délka - východ:
13.431
zem. šířka - jih:
50.027
zem. šířka - sever:
50.159
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2017
konec:
2018

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2017.2
formát:
formát:
3D PDF
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Úsek přípravy HÚ
název organizace:
Správa úložišť radioaktivních odpadů
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 221 421 511
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@surao.cz
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/3d-modely
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/en/maps-and-data/3d-models
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=603aa9f2d1ca472ba70041a46e93a732
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D model (CS)
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Detailní model je upřesněním regionálního modelu, s důrazem na prostřední část modelu, kde je průzkumné území.
zdroj:
zdroj:
citace zdroje:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/665f2bb0-3ec4-4664-babb-110f0a010852#cit-665f2bb0-3ec4-4664-babb-110f0a010852
název:
Detailní strukturně geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka

Metadata

ID metadatového záznamu:
5d4c1675-9d88-43aa-b47f-35860a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/olga-moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/olga-moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
4.6.2024
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006