Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Bulletin of Geosciences (časopis), Web
alternativní název:
Geoscience e-Journals
alternativní název:
Bulletin of the Czech Geological Survey
alternativní název:
Věstník
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2006
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/BULLETIN-WEB
kód:
CZ-00025798-CGS-BULLETIN-WEB
abstrakt:
Webové stránky mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences. který publikuje nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně ČGS a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science). Bulletin of Geosciences je mezinárodní žurnál vydávat doklady původního výzkumu, přehledné články a krátké příspěvky týkající paleoenvironmentální geologii, zahrnující paleontologii, stratigrafii, sedimentologii, paleogeografii, paleoekologii, paleoklimatologii, geochemii, mineralogii, geofyziku a příbuzné obory. Všechny dokumenty jsou předmětem mezinárodního odborných posudků.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jiri.fryda
jméno osoby:
prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085347
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jiri.fryda@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jiri.fryda
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Vojtěch Erban
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/vojtech.erban
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odděleníSection Manager
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 734 510 240
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
vojtech.erban@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/v/vojtech.erban
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/ikona-bulletin-66.gif
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
knihovny
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/libraries
klíčové slovo:
vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/educationAndPromotionOfGeology
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10135
klíčové slovo:
paleoekologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12045
klíčové slovo:
paleoklimatologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6013
klíčové slovo:
paleontologie
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12139
klíčové slovo:
sedimentologie
klíčové slovo:
geofyzika
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3655
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5270
klíčové slovo:
mineralogie
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
paleoenvironmentalní geologie
klíčové slovo:
časopis
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
Web
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
-180.000
zem. délka - východ:
180.000
zem. šířka - jih:
-90.000
zem. šířka - sever:
90.000
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1999
konec:
now
typ vazby:
mixed

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/bulletin/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/periodika-a-edice-periodicals-and-editions/bulletin-of-geosciences-vestnik-Cgs
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Obchod - tisk (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/PRINT_eng
funkce on-line zdroje:
order

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
aplikace
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Bulletin of Geosciences - Věstník České geologické služby, vydává státní geologická služba od roku 1925. Čtyřikrát do roka přináší práce z různých oborů věd o Zemi. Vzhledem k tomu, číslo 1/2007 Bulletin of Geosciences byla přijata v databázi ISI (Web of Science). Jeho dopad faktor pro rok 2015 je 1.700. Po 85 letech nezávislé publikace, Bulletin of Geosciences je co-publikoval společně s Západočeského muzea v Plzni, Univerzity Palackého v Olomouci a Geologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. http://www.geology.cz/extranet/publikace/vydavame/periodika

Metadata

ID metadatového záznamu:
58eb71ce-9fb4-487d-b250-49f60a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006