Bulletin of Geosciences (časopis)

Aplikace mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences. který publikuje nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně ČGS a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science).
Bulletin of Geosciences je mezinárodní žurnál vydávat doklady původního výzkumu, přehledné články a krátké příspěvky týkající paleoenvironmentální geologii, zahrnující paleontologii, stratigrafii, sedimentologii, paleogeografii, paleoekologii, paleoklimatologii, geochemii, mineralogii, geofyziku a příbuzné obory. Všechny dokumenty jsou předmětem mezinárodního odborných posudků.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/ikona-bulletin-66.gif
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PUBL-BULLETIN-FILE-APL
NonMap
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
paleoenvironmentalní geologie
časopis
-180.000,-90.000,180.000,90.000
zveřejnění: 2006
2006 - dosud
Česká geologická služba
prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085347
email: jiri.fryda@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Vojtěch Erban
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420 734 510 240
email: vojtech.erban@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Bulletin of Geosciences - Věstník České geologické služby, vydává státní geologická služba od roku 1925. Čtyřikrát do roka přináší práce z různých oborů věd o Zemi.
Vzhledem k tomu, číslo 1/2007 Bulletin of Geosciences byla přijata v databázi ISI (Web of Science). Jeho dopad faktor pro rok 2015 je 1.700.
Po 85 letech nezávislé publikace, Bulletin of Geosciences je co-publikoval společně s Západočeského muzea v Plzni, Univerzity Palackého v Olomouci a Geologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.
http://www.geology.cz/extranet/publikace/vydavame/periodika

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

58eb71ce-9fb4-487d-b250-49f60a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
01.09.2022

Příbuzné zdroje