Bulletin of Geosciences (časopis), Web

Webové stránky mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences. který publikuje nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů.
Časopis je vydáván čtvrtletně ČGS a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science).
Bulletin of Geosciences je mezinárodní žurnál vydávat doklady původního výzkumu, přehledné články a krátké příspěvky týkající paleoenvironmentální geologii, zahrnující paleontologii, stratigrafii, sedimentologii, paleogeografii, paleoekologii, paleoklimatologii, geochemii, mineralogii, geofyziku a příbuzné obory. Všechny dokumenty jsou předmětem mezinárodního odborných posudků.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/BULLETIN-WEB
Web
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
paleoenvironmentalní geologie
časopis
-180.000, -90.000, 180.000, 90.000
zveřejnění: 2006
1999 - dosud
Česká geologická služba
prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085347
email: jiri.fryda@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Vojtěch Erban
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420 734 510 240
email: vojtech.erban@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

58eb71ce-9fb4-487d-b250-49f60a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje