Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky
alternativní název:
Komplet RADON index 50
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2013
událost:
creation
Datum:
datum:
2013
událost:
publication
Datum:
datum:
15.12.2017
událost:
revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/KOMPLEX_RADON_INDEX_50-SDE-APL
kód:
CZ-00025798-CGS-KOMPLEX_RADON_INDEX_50-SDE-APL
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Aplikace na mapovém serveru ČGS zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky České republiky. Základem těchto informací je měření radonu v podloží a dávkového příkonu záření gama hornin (ČGS) a měření radonu v ovzduší staveb (SUJB, SÚRO), které byly zpracovány v rámci Radonového programu ČR. Aplikace pracuje s geologickou mapou v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 500 000 (ČGS). Komplexní radonová informace, kterou je možno generovat v pdf, je navázána na centroidy obcí a jejich částí.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/ivan.barnet
jméno osoby:
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odděleníSection Manager
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085205
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
ivan.barnet@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/i/ivan.barnet
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
zodpovědná strana:
název organizace:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
podatelna@sujb.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.sujb.cz/
role:
originator
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
originator
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-radonkomplex-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://inspire.ec.europa.eu/theme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5518
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6935
klíčové slovo:
radon
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
creation
klíčová slova:
klíčové slovo:
geochemie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geochemistry
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geophysics
klíčové slovo:
geofyzika
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
územní plánování
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/landUsePlanning
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
CzechGeo
klíčové slovo:
EGDI
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
částečně omezeno
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2013
konec:
now
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817#_51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817
uuidref:
51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817
název:
Mapa radonového indexu ČR 1:50 000
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b1fa473-e17c-46df-ab98-4bbf0a010852#_5b1fa473-e17c-46df-ab98-4bbf0a010852
uuidref:
5b1fa473-e17c-46df-ab98-4bbf0a010852
název:
Klad listů ZM50 (ČÚZK)
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b30c135-eda0-4e8a-a033-2ad10a010852#_5b30c135-eda0-4e8a-a033-2ad10a010852
uuidref:
5b30c135-eda0-4e8a-a033-2ad10a010852
název:
Komplexní radonová informace

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/radon/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon/mapovani
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon/mapping
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/LINK-1.0-http--link
protokol:
LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Aplikace přináší statisticky zpracované informace o radonovém riziku pro administrativní jednotky. Základem jsou databáze měření radonu v podloží a dávkového příkonu záření gama hornin (Česká geologická služba) a měření radonu v objektech (Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.), které byly zpracovány v rámci Radonového programu ČR. Podrobnější informace získáte na webových stránkách, uvedených ve vstupním okně aplikace. Lokalizace obcí a jejich částí, včetně městských částí, a topografický podklad byly pro účely této aplikace poskytnuty Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním . Anglická verze aplikace byla vytvořena a zvěřejněna 2014, odstavena 12/2018. Česká verze přepracována v WepAppBuilderu spuštěna v modu https 15.12.2017.

Metadata

ID metadatového záznamu:
528b605c-1008-4711-bdaf-04a00a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006