Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - krabice s výbrusy

Databáze zahrnuje soupis kolekcí (krabic) petrografických výbrusů uložených v ČGS a nově i jednotlivých skel, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se o výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/HMD_VYBRUSY_KRABICE-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
petrografie
výbrus
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1995, revize: 2008, zveřejnění: 2011
1930 - 2001
textová tabulka
Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

756d2f00-2f00-156d-bca9-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje