Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony

Databáze hydrogeologických map 1 : 50 000, které byly zpracovány v průběhu řešení různých typů projektů v ČGS. Rozsah hydrogeologických jednotek je odvozen z geologické mapy měřítka 1 : 50 000 a vrstvy HydroGEOČR50, která vznikla v rámci projektu VaV MŽP ČR SP/2e1/153/07. V rámci jednotlivých regionů jsou v hydrogeologických mapách zobrazeny hodnoty transmisivity hydrogeologických jednotek, typ hydrogeologického prostředí a dále sled kolektorů a izolátorů v české křídové pánvi.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/HYDROGEOCR50_MAP-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
13.886, 50.478, 14.318, 50.59
vytvoření: 01.05.2020, zveřejnění: 17.07.2020
07.2017 - dosud
vektor
Harmonizace hydrogeologických map ČGS 1 : 50 000 a jejich vyuziti pro jednotnou mapovou vrstvu ČR.
Česká geologická služba
Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085240
email: lenka.rukavickova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Regiony s hydrogeologickými mapami:
1. Litoměřicko – výstup projektu „Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (RINGEN+)“ OP VVV
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Distribuce

Informace o metadatovém záznamu

5f0d8642-efd0-4a0f-9f7b-193f0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje