Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony

ArcGIS Server služba zobrazuje hydrogeologické mapy, které byly zpracovány v průběhu řešení různých typů projektů v ČGS. Rozsah hydrogeologických jednotek je odvozen z geologické mapy měřítka 1 : 50 000 a vrstvy HydroGEOČR50, která vznikla v rámci projektu VaV MŽP ČR SP/2e1/153/07. V rámci jednotlivých regionů jsou v hydrogeologických mapách zobrazeny hodnoty transmisivity hydrogeologických jednotek, typ hydrogeologického prostředí a dále sled kolektorů a izolátorů v české křídové pánvi.
služba
https://registry.geology.cz/id/HG50_MAPA-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: Geovědní témata ČGS:
Volná:
Litoměřicko
13.886, 50.478, 14.318, 50.59
vytvoření: 31.05.2020, zveřejnění: 17.07.2020
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5ed638e2-f96c-4ff3-9494-2e760a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.09.2021

Příbuzné zdroje