Sesuvy v ČR – harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

Datová sada sesuvů, generovaná pro účely INSPIRE z Registru svahových nestabilit, který obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách v České republice (sesuvech, proudech, řícení apod.).
datová sada
https://registry.geology.cz/id/IG_SESUVY-SDE-INSPIRE
angličtina
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
EGDI
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2018
1976 - dosud
vektor
splnění požadavků směrnice INSPIRE
Česká geologická služba
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Vladimír Ambrozek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429223
email: vladimir.ambrozek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Datová sada sesuvů, generovaná pro účely INSPIRE z Registru svahových nestabilit, který obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách v České republice (sesuvech, proudech, řícení apod.).
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

5c010be6-7034-487f-ac46-71600a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
28.02.2024

Příbuzné zdroje