Bezešvá geologická mapa ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)

Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_G-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: Geovědní témata ČGS: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
Volná:
geologické mapování
regionální výzkum
geologická mapa
vektorizace
geoinformatika
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
zveřejnění: 2004, vytvoření: 2004
2000 - 2008
vektor
poptávka po kvalitních geovědních informacích v digitální formě
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Datová sada GEOCR50 byla poloautomaticky digitalizována ze skenované série map Geologické a účelové mapování celého území ČR v měřítku 1:50 000 (Cicha et al., 1985-1998), která obsahuje 213 mapových listů. Následně byla provedena harmonizace dat na hranách mapových listů. V současné době probíhá harmonizace a aktualizace jednotlivých geologických útvarů založená na nejnovějších poznatcích z geologického mapování i dalších výzkumných prací. Současně probíhá harmonizace a doplňování legendy. Topografický podklad použitý pro publikaci: ZMČR50
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

řádné citování datového zdroje (uvedeno v licenční smlouvě)
bez omezení do měřítka 1 : 40 000

Informace o metadatovém záznamu

4d01fbc5-f0a0-4a31-9ec5-ebc40a010817
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
24.09.2021

Příbuzné zdroje