Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500)

ArcGIS Server služba mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů – střední index), 5. Tektonické linie, 6. Hranice krajů
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_RDN-SDE-SER
ESRI_MAP
GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
CzechGeo
EGDI
11.9406384437, 48.2332919944, 18.9534040002, 51.3569939396
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5addd75e-eeb8-445b-b3bf-411d0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje