Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 (rastr)

ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění Geologických map Království českého v měřítku 1 : 144 000 z území Čech (tzv. Haidingerových map).
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR144_R-GDB-SER
ESRI_MAP
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Geovědní témata ČGS: ISO 19119:
12.08, 48.59, 16.77, 51.06
zveřejnění: 2017
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5a325ecf-f1c8-4e9b-8dce-7bbc0a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
24.09.2021

Příbuzné zdroje