Důlní díla

WMS služba obsahuje základní údaje o jednotlivých hlubinných důlních dílech, kterými jsou podle § 10, odst.8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.
služba
https://geology.cz/CZ-00025798-CGS_G-VDC-HDD-WMS
WMS 1.3.0
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: ISO 19119: Geovědní témata ČGS:
Volná:
poddolování a důlní díla
Volná:
EGDI
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
vytvoření: 21.08.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

543bc773-69d8-4a8f-8d06-2f8c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089452
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
11.11.2020

Příbuzné zdroje