Metadatový katalog ČGS

Aplikace Metadatový katalog ČGS slouží pro vyhledání informací (metadat) o datových zdrojích, které Česká geologická služba spravuje a poskytuje dále veřejnosti. Je založen na systému MIcKA pro práci s metadaty prostorových dat podle mezinárodních standardů ISO, OGC a INSPIRE. Tento systém umožňuje správu metadat v centrální databázi, jejich editaci a prohlížení přes webové rozhraní a publikaci pomocí standardizované katalogové služby typu CS-W.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-metadata-66.png
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PORTAL-METADATA-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
EGDI
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2008, revize: 09.11.2020
1985 - dosud
HSRS s.r.o.
RNDr. Štěpán Kafka
, Česká republika
email: stepan.kafka@gmail.com
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

revize: 2013, 11/2020

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

52306ebc-b58c-403f-9459-087c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
18.11.2022

Příbuzné zdroje