Kvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500)

WMS zobrazuje nejdůležitější typy kvartérních sedimentů, tj. eolické, říční, ledovcové a organické. Z říčních sedimentů jsou zvlášť vyčleněny současné nivy, ohrožené možnými záplavami za povodní. Ledovcové uloženiny se vyskytují v okrajové oblasti severních Čech a severní Moravy. Z organických sedimentů jsou rašeliny vázány na horské oblasti, slatiny na nižší nadmořské výšky. Travertiny členíme na karbonáty termálních mineralizovaných vod a karbonáty vysrážené ze studených vod prostých.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-KVARTER500-SER.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_KVA-SDE-WMS
WMS
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
11.9391596825,48.2338253671,18.9576171015,51.3548947086
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

516e61b1-0f20-4550-847c-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
28.06.2022

Příbuzné zdroje