Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500)

WMS služba mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů – střední index), 5. Tektonické linie, 6. Hranice krajů
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-RADON500K-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_RDN-SDE-WMS
WMS
Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
EGDI
CzechGeo
11.9406384437,48.2332919944,18.9534040002,51.3569939396
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

515179ac-dfdc-4fcf-871b-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje