Petrofyzika

Databáze obsahuje soubor laboratorních měření komplexu fyzikálních vlastností hornin, který lze rozdělit na dvě skupiny:
1) skalární parametry - hustotní parametry (mineralogická a objemová hustota), pórovitost, střední magnetická susceptibilita a parametry přirozené radioaktivity (U, Th, K, celková aktivita gama),
2) parametry směrově závislé - remanentní magnetizace, hodnoty šíření elastických vln, elektrické vlastnosti a vyzvaná polarizace.
Databáze se člení na 2 subregistry – fyzikální vlastnosti vzorků z povrchu (20371 ks) a vzorků z vrtných jader z 550 vrtů.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GGM-PET-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Volná:
Petrofyzika
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1960
1960 - dosud
vektor
Snadnější přístup k datům, efektivnější vyhledávání, bezpečné zálohování a archivace dat. Možnost statistického zpracování dat.
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Přesnost lokalizace: Digitalizace zákresů v mapách 1 : 50 000.
Petrofyzikální data vznikala na pracovištích Geofyziky Brno od šedesátých let až do současnosti. Metodika měření, hlavně spekter radioaktivních prvků a parametrů horninového magnetismu byla sice modernizována, principy měření však zůstávají stejné, takže naměřené hodnoty v průběhu desetiletí jsou srovnatelné, a lze je statisticky jednotně zpracovat.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

souhlas Ministerstva životního prostředí

Informace o metadatovém záznamu

500e65d2-c640-4c5c-a588-91c80a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje