Metadata 409

Supervisor: Ing. Martin Paleček
WMS Service displays key information on areas where underground mining or mineral exploration was undertaken in the past. It provides warnings about areas where subsidence or other hazards may occur due to the presence of underground spaces.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2023-11-27
Supervisor: Ing. Martin Paleček
This ArcGIS Server Service displays key information on areas where underground mining or mineral exploration was undertaken in the past. It provides warnings about areas where subsidence or other hazards may occur due to the presence of underground spaces.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2023-11-27
Supervisor: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Open dataset contains key information on areas in the Czech Republic, where underground mining or mineral exploration were undertaken in the past. The mine workings are irregularly distributed within the vector representation and at different depths. Polygons can also contain completely unmined sections. The possible damage to the terrain by mining activities is usually smaller than the extent of the vector representation.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2024-01-17
Supervisor: RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.
Databáze obsahuje data, která nemají samostatnou souřadnicovou část a nelze je tedy samostatně prostorově lokalizovat. Mají však obvykle vazbu na některé faktografické databáze.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2023-11-27
Supervisor: RNDr. Eva Hudečková
This database contains data from magnetic surveys, radiometric surveys (total gamma-ray activity) and gamma-ray spectromety surveys (K, U, Th).
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2024-02-28
Supervisor: Jaroslav Novák
Databáze obsahuje uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2023-11-27
Supervisor: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2024-02-27
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
ASGI - Automated System of Geological Information application allows unified access and parametric search of reports and opinions saved in all CGS archives. It’s primarily documentation of Geofond department archive under the Act of geological projects and expert outputs from organization since it’s foundation. Besides detail information about reports allows thumbnail of digitized documents. Some documents from another geological organizations archives are also available.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2024-02-15
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
The ASGI Database ("Automated System of Geological Information") contains digital records of all unpublished reports and assessments stored in the CGS-Geofond Archive. It also includes information on some reports stored in the archives of geological companies. The database is an electronic cardfile, which enables users to search for reports according to selected criteria.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2024-02-27
Supervisor: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Website of the project "Assessing the impact of the Göthenburg protocol in the CR " (2/2007- 4/2011), with the financial support of EEA Grants and Norway Grants.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2023-11-27
 2 / 41