3D GeoCIM model lokality Perštýn v Liberci

V rámci interního projektu České geologické služby byl zpracován pilotní GeoCIM model vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn. Práce zahrnovaly zpracování rešerše dostupných dat získaných ze zdrojů ČGS, z Magistrátu města Liberce, a ze Severočeského muzea v Liberci. Kromě rešeršních prací byl paralelně zpracován návrh možných vrstev modelu, který byl konzultován s Magistrátem města Liberce. Na základě získaných dat byl v softwarech MOVE a Agisoft Metashape sestaven 3D model. Tento model zahrnul jednak převzatá data, ale z části vznikla i data nová – interpretovaná (např. hladina podzemní vody) a získaná v terénu. Cílem bylo tento model dále poskytnout k dispozici Magistrátu města Liberce. Výsledný model byl proto převeden do prostředí online 3D prohlížečky na webu ČGS. V rámci zpřístupnění konkrétních dat byl model rovněž převeden do prostředí aplikace pro získání dat, která je založena zcela na opensource a volně dostupných technologiích.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/3D-LIBEREC-GEOCIM
čeština
Geologicko-vědecké informace
European Geoscience Registry - Projects:
GeoCIM
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
Volná:
3D model
Volná:
Inventory3D2024
Volná:
Liberec
Volná:
UAV
Volná:
urbanistická geologie
15.054,50.762,15.063,50.769
vytvoření: 30.05.2022, zveřejnění: 30.06.2022
2021 - 2022
tin
Interní projekt ČGS č. 310770 (Podpovrchové geoinformační modely)
Česká geologická služba
Mgr. Ondřej Švagera
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089484
email: ondrej.svagera@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089488
email: zita.bukovska@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Tomáš Hroch
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089570
email: tomas.hroch@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Jan Jelének
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089438
email: jan.jelenek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Lucie Koucká
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089438
email: lucie.koucka@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Josef Klomínský, CSc.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089488
email: josef.klominsky@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Jaroslav Řihošek
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420251085240
email: jaroslav.rihosek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Ing. Jan Malík
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089485
email: jan.malik@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Ing. Martin Kýhos
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089438
email: martin.kyhos@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

V rámci interního projektu České geologické služby č. 310770 (Podpovrchové geoinformační modely) byl zpracován pilotní GeoCIM model vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn.
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

nutný souhlas hlavního autora
nutný souhlas hlavního autora

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Mgr. Ondřej Švagera
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089484
email: ondrej.svagera@geology.cz
Role: distributor

Informace o metadatovém záznamu

62ecc701-a634-469b-87fd-7e590a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
14.05.2024

Příbuzné zdroje