Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
3D GeoCIM model lokality Perštýn v Liberci
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
30.5.2022
Datum:
událost:
publication
datum:
30.6.2022
edice:
1
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-LIBEREC-GEOCIM
způsob prezentace:
modelDigital
abstrakt:
V rámci interního projektu České geologické služby byl zpracován pilotní GeoCIM model vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn. Práce zahrnovaly zpracování rešerše dostupných dat získaných ze zdrojů ČGS, z Magistrátu města Liberce, a ze Severočeského muzea v Liberci. Kromě rešeršních prací byl paralelně zpracován návrh možných vrstev modelu, který byl konzultován s Magistrátem města Liberce. Na základě získaných dat byl v softwarech MOVE a Agisoft Metashape sestaven 3D model. Tento model zahrnul jednak převzatá data, ale z části vznikla i data nová – interpretovaná (např. hladina podzemní vody) a získaná v terénu. Cílem bylo tento model dále poskytnout k dispozici Magistrátu města Liberce. Výsledný model byl proto převeden do prostředí online 3D prohlížečky na webu ČGS. V rámci zpřístupnění konkrétních dat byl model rovněž převeden do prostředí aplikace pro získání dat, která je založena zcela na opensource a volně dostupných technologiích.
účel vytvoření:
Interní projekt ČGS č. 310770 (Podpovrchové geoinformační modely)
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Ondřej Švagera
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/ondrej.svagera
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089484
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
ondrej.svagera@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/ondrej.svagera
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.jelinek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089464
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.jelinek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.jelinek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/zita.bukovska
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089488
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
zita.bukovska@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/z/zita.bukovska
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Tomáš Hroch
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/tomas.hroch
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089570
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
tomas.hroch@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/t/tomas.hroch
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.jelenek
jméno osoby:
Mgr. Jan Jelének
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089438
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.jelenek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.jelenek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Lucie Koucká
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/lucie.koucka
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089438
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
lucie.koucka@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/l/lucie.koucka
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Josef Klomínský, CSc.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/josef.klominsky
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089488
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
josef.klominsky@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/josef.klominsky
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Jaroslav Řihošek
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jaroslav.rihosek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085240
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jaroslav.rihosek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jaroslav.rihosek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Jan Malík
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.malik
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089485
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.malik@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.malik
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.kyhos
jméno osoby:
Ing. Martin Kýhos
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089438
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
martin.kyhos@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.kyhos
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2020.1
formát:
formát:
Agisoft Metashape Professional
verze formátu:
1.8.4
formát:
formát:
ArcMap
verze formátu:
10.6.1
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
GeoCIM
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D model
klíčová slova:
klíčové slovo:
Liberec
klíčová slova:
klíčové slovo:
UAV
klíčová slova:
klíčové slovo:
urbanistická geologie
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
experiment/simulace/modelování/model/model územní digitální
klíčové slovo:
fotogrammetrie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6204
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Místní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/local
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
nutný souhlas hlavního autora
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
nutný souhlas hlavního autora
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
prostor. reprezentace:
tin
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
10000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
15.054
zem. délka - východ:
15.063
zem. šířka - jih:
50.762
zem. šířka - sever:
50.769
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2021
konec:
2022
výškový rozsah:
výškový rozsah:
minimální hodnota:
200
maximální hodnota:
0
výškový ref. systém:
href:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/1049
název:
Lokální - hloubka
výškový rozsah:
výškový ref. systém:
href:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/8357
název:
Balt 1957

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Ondřej Švagera
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/ondrej.svagera
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089484
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
ondrej.svagera@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/ondrej.svagera
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=2af89652d16e450c969b5d967678d640
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D vizualizace (CS)
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
V rámci interního projektu České geologické služby č. 310770 (Podpovrchové geoinformační modely) byl zpracován pilotní GeoCIM model vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn.

Metadata

ID metadatového záznamu:
60743184-ad94-41ce-9735-11980a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089434
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
lucie.kondrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
8.11.2022
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006