Micka - nápověda


  1. Úvod
  2. Vyhledávání záznamů
  3. Editování záznamů
  4. Nastavení
  5. Pokyny k vyplňování metadat
  6. Vytvoření stahovací služby INSPIRE Atom
  7. Vytvoření záznamu pro NKOD

1. Úvod

Micka je systém pro práci s metadaty prostorových dat podle standardů ISO, OGC a INSPIRE.

Podporované standardy

Systém je utvořen tak, že je možno implementovat libovolný standard, který je reprezentován XML dokumentem. Pro vložení struktury standardu existuje zvláštní správcovský modul.
V současné verzi jsou podporovány tyto standardy:

Profily

Systém umožňuje přidávat další nadstandardní metadatové položky a pracovat s uživatelskými profily (podmnožinou položek). Základem jsou tyto profily:

Mezi profily je možno přepínat během editování.

Jazykové prostředí

Uživatelské prostředí je vícejazyčné, v současné době je podporováno 12 jazyků. Výběr jazyků je nastaven v konfiguračním souboru aplikace, proto nemusí být v aplikaci všechny přístupné. Další jazyky je možno přidat na přání. Přepínat mezi jazyky je možno ťuknutím na odpovídající vlaječky v postranní liště programu.

Samotná metadata je možno paralelně vyplňovat v různých jazycích podle volby uživatele. Ve všech případech je používána kódová stránka UTF-8.

2. Vyhledávání záznamů

Aplikace podporuje základní vyhledávání záznamů. Po výběru ve vyhledávacím formuláři jsou ihned vybrané záznamy zobrazeny v pravé části aplikace. Vyhledávací formulář je možno konfigurovat podle potřeby. Další možnosti vyhledávání jsou zpřístupněny pomocí katalogové služby OGC, která je součástí instalace (běží na adrese /csw).

Pro přihlášeného uživatele se zobrazí rozšířený formulář. Kritéria vyhledávání vycházejí z povinných položek katalogové služby, z INSPIRE a požadavků provozovatele aplikace.

POZOR! Mezi všemi položkami vyhledávacího formuláře platí průnik (logické AND), pokud nejsou položky vyplněny, nejsou do výběru zahrnuty.

Po vyhledání se zobrazí seznam nalezených vět. Další akce jsou umožněny pomocí ikonek v záhlaví záznamu s kontextovou nápovědou.

V případě více nalezených záznamů jsou výsledky jsou stránkovány, na další/předchozí stranu přejdete pomocí ovládacích prvků na konci stránky.

3. Editování záznamů

Přihlášení uživatelé mohou v různé míře podle svých práv vytvářet, importovat/exportovat a měnit metadatové záznamy.

4. Nastavení

V této sekci je možno nastavit jednotlivé služby aplikace. Některé jsou přístupny pouze administrátorům.

5. Pokyny k vyplňování metadat

Vyplňování metadat prostorových dat vyžaduje určitou znalost norem, proto doporučujeme školení či osobní konzultace s autory programu před vlastním vyplňováním záznamů.

6. Vytvoření stahovací služby INSPIRE Atom

V aplikaci je možno vytvořit validní stahovací službu INSPIRE Atom bez dalšího programování pouze vyplněním metadat.

7. Vytvoření záznamu pro Národní katalog otevřených dat (NKOD)

V aplikaci je možno vytvořit metadatové záznamy, které budou automaticky harvestované na Národní katalog otevřených dat.