3D model paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník – Borač)

Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník – Borač).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/3D-DOUBRAVNIK-SGM-SCENE
ESRI_SCENE
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Prostorový rozsah:
Volná:
3D scéna
3D geologický model
16.332,49.397,16.398,49.441
vytvoření: 30.07.2021, zveřejnění: 23.08.2021
2020 - dosud
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

61166dc2-32a4-41be-a561-438e0a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
28.03.2024

Příbuzné zdroje