3D model paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač)

3D model zobrazuje tvar paleoúdolí koryta řeky Svratky v úseku mezi obcemi Doubravník a Borač. Umožňuje zvlášť vizualizovat zlomové struktury, reliéf moravika, svrateckého krystalinika a neogenních sedimentů a vlastní modelované paleoúdolí. Prostorový model paleoúdolí je zasazen do současného reliéfu. V modelu jsou zobrazeny základní zlomy, které dokreslují celkovou tektonickou složitost zájmového údolí. 3D model umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí a snadněji tak odvodit genezi zkoumaného údolí v prostoru mezi Doubravníkem a Boračí.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/3D-DOUBRAVNIK-SGM
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
Volná:
3D geologický model
paleoúdolí
moravikum
svratecké krystalinikum
16.332,49.397,16.398,49.441
vytvoření: 01.05.2021, zveřejnění: 13.08.2021
2020 - 2021
tin
Projekt OG MŽP 384200 "Ověření miocénních sedimentů v prostoru silnice II/387 mezi obcemi Doubravník a Borač jako podmiňujícího faktoru stabilitních poměrů" financovaný Ministerstvem životního prostředí a DKRVO/ČGS (2018–2022) 310340 "Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu - Rebilance zásob podzemních vod“ financovaný Českou geologickou službou.
Česká geologická služba
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Jan Vít, Dr.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429222
email: jan.vit@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Skácelová
Erbenova 348/1, Jeseník, 790 01, Česká republika
tel: +420584412081
email: zuzana.skacelova@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429243
email: pavla.petrova@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429233
email: helena.gilikova@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

3D model vznikl v rámci projektu OG MŽP 384200 "Ověření miocénních sedimentů v prostoru silnice II/387 mezi obcemi Doubravník a Borač jako podmiňujícího faktoru stabilitních poměrů" financovaného Ministerstvem životního prostředí a DKRVO/ČGS (2018–2022) 310340 "Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu - Rebilance zásob podzemních vod“ financovaného Českou geologickou službou. Umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí, a snadněji tak odvodit genezi zkoumaného údolí v prostoru mezi Doubravníkem a Boračí.
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: distributor

Informace o metadatovém záznamu

611661db-4930-4f15-95f4-12d50a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
28.03.2024

Příbuzné zdroje