Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
3D model paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač)
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
1.5.2021
Datum:
událost:
publication
datum:
13.8.2021
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-DOUBRAVNIK-SGM
způsob prezentace:
modelDigital
abstrakt:
3D model zobrazuje tvar paleoúdolí koryta řeky Svratky v úseku mezi obcemi Doubravník a Borač. Umožňuje zvlášť vizualizovat zlomové struktury, reliéf moravika, svrateckého krystalinika a neogenních sedimentů a vlastní modelované paleoúdolí. Prostorový model paleoúdolí je zasazen do současného reliéfu. V modelu jsou zobrazeny základní zlomy, které dokreslují celkovou tektonickou složitost zájmového údolí. 3D model umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí a snadněji tak odvodit genezi zkoumaného údolí v prostoru mezi Doubravníkem a Boračí.
účel vytvoření:
Projekt OG MŽP 384200 "Ověření miocénních sedimentů v prostoru silnice II/387 mezi obcemi Doubravník a Borač jako podmiňujícího faktoru stabilitních poměrů" financovaný Ministerstvem životního prostředí a DKRVO/ČGS (2018–2022) 310340 "Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu - Rebilance zásob podzemních vod“ financovaný Českou geologickou službou.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelinek
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089464
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.jelinek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelinek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Jan Vít, Dr.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-vit
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429222
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.vit@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-vit
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Zuzana Skácelová
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/zuzana-skacelova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420584412081
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Erbenova 348/1
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/5883032
město:
Jeseník
poštovní kód (PSČ):
790 01
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
zuzana.skacelova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/zuzana-skacelova
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/pavla-tomanova-petrova
jméno osoby:
Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429243
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.petrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/pavla-tomanova-petrova
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/helena-gilikova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429233
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
helena.gilikova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/helena-gilikova
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2020
formát:
formát:
ArcGIS Desktop
verze formátu:
10.6.1
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D geologický model
klíčové slovo:
paleoúdolí
klíčové slovo:
moravikum
klíčové slovo:
svratecké krystalinikum
klíčová slova:
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
experiment/simulace/modelování/model/model územní digitální
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
tektonika
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8344
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Místní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/local
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
název:
Prostorový rozsah
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
další omezení:
žádné podmínky neplatí
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
tin
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
10000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
16.332
zem. délka - východ:
16.398
zem. šířka - jih:
49.397
zem. šířka - sever:
49.441
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2020
konec:
2021
výškový rozsah:
výškový rozsah:
maximální hodnota:
512
výškový ref. systém:
href:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/1049
název:
Lokální - hloubka
výškový rozsah:
výškový ref. systém:
href:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/8357
název:
Balt 1957

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2020
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelinek
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089464
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.jelinek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelinek
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/3d-modely
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=c2bbd5de2c1c4f13b34119add56501e7
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D vizualizace (CS)
popis:
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
3D model vznikl v rámci projektu OG MŽP 384200 "Ověření miocénních sedimentů v prostoru silnice II/387 mezi obcemi Doubravník a Borač jako podmiňujícího faktoru stabilitních poměrů" financovaného Ministerstvem životního prostředí a DKRVO/ČGS (2018–2022) 310340 "Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu - Rebilance zásob podzemních vod“ financovaného Českou geologickou službou. Umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí, a snadněji tak odvodit genezi zkoumaného údolí v prostoru mezi Doubravníkem a Boračí.

Metadata

ID metadatového záznamu:
611661db-4930-4f15-95f4-12d50a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/lucie-kondrova
jméno osoby:
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089434
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
lucie.kondrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/lucie-kondrova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
27.11.2023
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006