3D model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch

3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin.
3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zónu prohíhající severní částí ložiska. Model je reprezentován spodní a svrchní plochou omezující ložisko grafitu od povrchu do hloubkové úrovně 425 m n.m. Z ložiskového pohledu je nejdůležitější zobrazení koncentrace grafitu, které je provedeno pomocí bodů 3D gridu, rozbarvených podle popelnatosti. Koncentrace C byla počítána pouze v rozsahu 490 až 510 m n.m., kde bylo dostatek reprezentativních vstupních dat. Důlní díla jsou zobrazena jako tunely. Strukturní model byl vytvořen v SW MOVE . Koncentrace grafitu byly počítány pomocí SW Surfer, Voxler, SGeMS a speciálně vytvořených maker MS Excelu v jazyku Visual Basic. Model byl předán v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/3D-MESTSKY_VRCH-LOZ
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
Volná:
3D geologický model
ložisko grafitu
Městský vrch
Český Krumlov
14.299,48.817,14.312,48.823
vytvoření: 31.10.2017, zveřejnění: 01.08.2019
2017 - 2018
tin
projekt č. 223500 (CEEMIR)
Česká geologická služba
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
email: frantisek.stanek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: zpracovatel
VŠB – Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika
tel: +420597323329
email: radomir.grygar@vsb.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089447
email: jan.franek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: původce
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Mgr. Marcela Jarošová
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika
tel: +420597321376
email: marcela.jarosova@vsb.cz
Role: zpracovatel
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika
tel: +420597321111
email: univerzita@vsb.cz
Role: správce

Kvalita

3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR).
3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zónu prohíhající severní částí ložiska. Model je reprezentován spodní a svrchní plochou omezující ložisko grafitu od povrchu do hloubkové úrovně 425 m n.m. Z ložiskového pohledu je nejdůležitější zobrazení koncentrace grafitu, které je provedeno pomocí bodů 3D gridu, rozbarvených podle popelnatosti. Koncentrace C byla počítána pouze v rozsahu 490 až 510 m n.m., kde bylo dostatek reprezentativních vstupních dat. Důlní díla jsou zobrazena jako tunely. Strukturní model byl vytvořen v SW MOVE . Koncentrace grafitu byly počítány pomocí SW Surfer, Voxler, SGeMS a speciálně vytvořených maker MS Excelu v jazyku Visual Basic.
Odpovídající měřítko: 1: 2000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: distributor

Informace o metadatovém záznamu

5d78d7a9-41a4-490b-9aac-776b0a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
28.03.2024

Příbuzné zdroje