Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
3D model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
31.10.2017
Datum:
událost:
publication
datum:
1.8.2019
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-3D-CEEMIR-MESTSKY_VRCH
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-MESTSKY_VRCH-LOZ
způsob prezentace:
modelDigital
abstrakt:
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zónu prohíhající severní částí ložiska. Model je reprezentován spodní a svrchní plochou omezující ložisko grafitu od povrchu do hloubkové úrovně 425 m n.m. Z ložiskového pohledu je nejdůležitější zobrazení koncentrace grafitu, které je provedeno pomocí bodů 3D gridu, rozbarvených podle popelnatosti. Koncentrace C byla počítána pouze v rozsahu 490 až 510 m n.m., kde bylo dostatek reprezentativních vstupních dat. Důlní díla jsou zobrazena jako tunely. Strukturní model byl vytvořen v SW MOVE . Koncentrace grafitu byly počítány pomocí SW Surfer, Voxler, SGeMS a speciálně vytvořených maker MS Excelu v jazyku Visual Basic. Model byl předán v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
účel vytvoření:
projekt č. 223500 (CEEMIR)
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/frantisek.stanek
jméno osoby:
RNDr. František Staněk, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
frantisek.stanek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/f/frantisek.stanek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.jelinek
jméno osoby:
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089464
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.jelinek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.jelinek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://profily.vsb.cz/GRY20
jméno osoby:
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
název organizace:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
funkce v organizaci:
Vedoucí WP4 CEEMIR
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420597323329
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
17. listopadu 2172/15
město:
Ostrava-Poruba
poštovní kód (PSČ):
708 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
radomir.grygar@vsb.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://profily.vsb.cz/GRY20
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.franek
jméno osoby:
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089447
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.franek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.franek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Marcela Jarošová
jméno osoby:
https://profily.vsb.cz/JAR71
název organizace:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420597321376
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Ludvíka Podéště 1875/17
město:
Ostrava-Poruba
poštovní kód (PSČ):
708 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
marcela.jarosova@vsb.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://profily.vsb.cz/JAR71
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
originator
zodpovědná strana:
název organizace:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420597321111
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
17. listopadu 2172/15
město:
Ostrava-Poruba
poštovní kód (PSČ):
708 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
univerzita@vsb.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.vsb.cz/cs
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
SW MOVE
verze formátu:
2017.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D geologický model
klíčové slovo:
ložisko grafitu
klíčové slovo:
Městský vrch
klíčové slovo:
Český Krumlov
klíčová slova:
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
experiment/simulace/modelování/model/model územní digitální
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
tin
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
2000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
14.299
zem. délka - východ:
14.312
zem. šířka - jih:
48.817
zem. šířka - sever:
48.823
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2017
konec:
2018

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2017.2
formát:
formát:
3D PDF
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.jelinek
jméno osoby:
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089464
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.jelinek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.jelinek
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=23b36152b9fa44a59afb78677a92e110
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D model (CS)
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zónu prohíhající severní částí ložiska. Model je reprezentován spodní a svrchní plochou omezující ložisko grafitu od povrchu do hloubkové úrovně 425 m n.m. Z ložiskového pohledu je nejdůležitější zobrazení koncentrace grafitu, které je provedeno pomocí bodů 3D gridu, rozbarvených podle popelnatosti. Koncentrace C byla počítána pouze v rozsahu 490 až 510 m n.m., kde bylo dostatek reprezentativních vstupních dat. Důlní díla jsou zobrazena jako tunely. Strukturní model byl vytvořen v SW MOVE . Koncentrace grafitu byly počítány pomocí SW Surfer, Voxler, SGeMS a speciálně vytvořených maker MS Excelu v jazyku Visual Basic.

Metadata

ID metadatového záznamu:
5d78d7a9-41a4-490b-9aac-776b0a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089434
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
lucie.kondrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
9.6.2022
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006