Česká geologická služba
Přihlášení
 

Litogeochemie

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Litogeochemická databáze ČR obsahuje analytické údaje o chemickém složení více než 13 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR. Většina vzorků byla analyzována v rámci různých regionálních geochemických průzkumů, geologického mapování a výzkumu České geologické služby - datové zdroje. Kromě informaci o vzorku (petrografickém, regionálním a stratigrafickém zařazení, roku odběru, autorovi a existenci výbrusu) jsou hlavní částí databáze výsledky provedených silikátových analýz a analýz stopových prvků s určením metody analytického stanovení a kódem laboratoří. Vzorky uvedené v databázi jsou geograficky zaměřeny a v mapě je lze dohledat na Mapovém serveru ČGS.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LITOGEOCH-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
Volná
litogeochemie
horniny
analýzy
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1975
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/litogeochemie
http://www.geology.cz/app/legenda/litog.pl
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/litogeochemicka_dokumentace/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
data dostupná pouze pro autorizované uživatele, ostatní dle ceníku
Distribuční formát SHP 10.2, DBF 4
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.03.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy