Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa ČR 1 : 25 000 (GEOČR 25)

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze GeoČR 25 je unikátní geografický informační systém vznikající postupnou digitalizací geologických map 1 : 25 000. Součástí tohoto GIS jsou databáze dokumentačních bodů a databáze společné geologické legendy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR25-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Volná
digitalizace
legenda
Volná
mapa/mapa tématická
informace/dokumentace
vědy o Zemi/geologie
technika monitorování/mapování
systém geografický informační/GIS systém digitální
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 01.01.1999 - 2011
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/prodej/mapy25
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps25
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/interaktivni-geologicke-mapy-Cr-1-25-000-dvd-rom
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-25-000/geologicke-mapy-25000
http://www.geology.cz/app/legenda/leg25v.pl
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr25/MapServer
http://mapy.geology.cz/geocr_25/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy