Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa ČR 1 : 25 000 (GEOČR 25)

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: complexní
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Geologická mapa ČR 1 : 25 000 (GEOČR 25)
alternativní název: GEOČR 25
kalendářní datum:
Datum:
událost: revize
datum: 22.8.2012
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-GEOCR25-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Databáze GeoČR 25 je unikátní geografický informační systém vznikající postupnou digitalizací geologických map 1 : 25 000. Součástí tohoto GIS jsou databáze dokumentačních bodů a databáze společné geologické legendy.
účel vytvoření: poptávka po kvalitních geovědních informacích v digitální formě
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429220
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: Microstation DGN
formát:
formát: databáze (ORACLE)
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 9.3.1
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: digitalizace
klíčové slovo: legenda
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: mapa/mapa tématická
klíčové slovo: informace/dokumentace
klíčové slovo: vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo: technika monitorování/mapování
klíčové slovo: systém geografický informační/GIS systém digitální
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: licence
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1.1.1999
konec: 2011
doplňková informace: MGE projekt - formát dat
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/prodej/mapy25
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps25
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Interaktivni-geologicke-mapy-CR-1-25-000-DVD-ROM-p24942c91c114.html
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DVD_cze
funkce on-line zdroje: objednání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-v-meritku-1-25-000/Geologicke-mapy-c91c122c123.html
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: PRINT_cze
funkce on-line zdroje: objednání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/legenda/leg25v.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr25/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_25/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_25/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr25_EN/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
název měření: Conformity_001
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ano
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Datová sada GEOČR25 byla zčásti poloautomaticky digitalizována ze skenovaných geologických map v software Microstation (formát DGN) a následně převedena do formátu ESRI geodatabáze, nové mapové listy pak vznikají přímou digitalizací autorských rukopisů do ESRI geodatabáze. GEOČR25 pokrývá zhruba 20% území ČR.
Metadata
identifikátor záznamu: 7605c580-c580-1605-8d50-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: 828a1e00-1e00-128a-ae69-c88088beb3f3
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Lucie Kondrová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089434
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: lucie.kondrova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 14.6.2018
Související odkazy