Česká geologická služba
Přihlášení
 

Archivní fondy ČGS - databáze posudků a zpráv

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje především nepublikované výzkumné zprávy z úkolů ČGS a nebo jiných spolupracujících institucí, dále diplomové, disertační zprávy a v poslední době i výsledky GA ČR. Okrajově jsou v databázi uchovávány i krátké zprávy ze služebních cest. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o zprávách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospektivní informace z lístkových katalogů od roku 1918.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-ARCHIV-DTB
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
informace/dokumentace
informace o prostředí životním/zpráva o prostředí životním
vědy o Zemi/geologie
geologie/hydrogeologie
technika monitorování/mapování
vědy o Zemi/mineralogie
geologie/geologie důlní
vědy o Zemi/paleontologie
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > paleontologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
Volná
stavební geologie
cestovní zpráva
výsledky GA ČR
archiv
zprávy
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1918 - 31.12.2012
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/asgi
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Alena Čejchanová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742204
email: alena.cejchanova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup v archivu ČGS
Distribuční formát DBF
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.11.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy