Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GM500K-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Volná
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah revize:26.02.2011
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/GM500K/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/GM500K/MapServer
Geografické ohraničení
11, 47, 22, 51
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.09.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy