Česká geologická služba
Přihlášení
 

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje chemismus povrchových vod v letech 2007 - 2010.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-CHPOV-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Zařízení pro sledování životního prostředí
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
hydrogeologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
hydrosféra/vodstvo/voda povrchová
látka znečišťující/reakce látky znečišťující/dráha látky znečišťující/akumulace látky znečišťující/koncentrace látky znečišťující
vlastnost chemická/koncentrace [hodnota]/stupeň kyselosti
vlastnost fyzikální/vodivost
věda/chemie/chemie prostředí životního
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.06.2019
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 25.07.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy