Česká geologická služba
Přihlášení
 

Pozůstatky po těžbě (optimalizováno pro mobilní zařízení)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje sdružená data z databází České geologické služby (Důlní díla, Poddolovaná území, Inventarizace úložných míst), která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-TEZBA-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
státní geologická služba
geohazardy
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:03.10.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/pozustatky_po_tezbe/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy