Česká geologická služba
Přihlášení
 

Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje Radiometrickou mapu České republiky 1:500 000 (M. Manová, M. Matolín,1995), která byla publikována ČGS v rámci Atlasu map České republiky (GEOČR500) v roce 1998. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření. Ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách a nadprůměrnou radioaktivitu hornin České republiky jako celku.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADIO2M-SER
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Volná
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radiometric_field/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radiometric_field/MapServer
Geografické ohraničení
11.9629861917, 48.2362941422, 18.9577249896, 51.3554464357
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.11.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy