Česká geologická služba
Přihlášení
 

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje nejdůležitější typy kvartérních sedimentů, tj. eolické, říční, ledovcové a organické. Z říčních sedimentů jsou zvlášť vyčleněny současné nivy, ohrožené možnými záplavami za povodní. Ledovcové uloženiny se vyskytují v okrajové oblasti severních Čech a severní Moravy. Z organických sedimentů jsou rašeliny vázány na horské oblasti, slatiny na nižší nadmořské výšky. Travertiny členíme na karbonáty termálních mineralizovaných vod a karbonáty vysrážené ze studených vod prostých.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-KVARTER500K-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/kvarter/MapServer
Geografické ohraničení
11.9391596825, 48.2338253671, 18.9576171015, 51.3548947086
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 18.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy