Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma oblasti ohrožené přírodními riziky

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Stahovací služba (formát ATOM) poskytuje základní informace o výsledcích mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON50-ATOM
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Služba zpřístupnění produktu
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
geochemie
geofyzika
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná
EGDI
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:16.12.2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/download-services
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Václav Pospíšil
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429221
email: vaclav.pospisil@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
Creative Commons BY 4.0 (Uveďte Původ Mezinárodní) - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs
Distribuční formát SHP nespecifikováno
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy