Česká geologická služba
Přihlášení
 

Výdej prostorových informací ÚAP

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje údaje o území pro jednotlivé jevy, které z pověření MŽP poskytuje ČGS orgánům územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Autorizovaným uživatelům umožňuje takto bezplatně získat data ve formátu shp a generovat elektronicky podepsaný pasport. Podle Standardu sledovaných jevů pro územně analytické podklady (UAP), který rozpracovává Přílohu č. 1, část A, vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. jde o: chráněné ložiskové území, chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, ložisko nerostných surovin, poddolované území, sesuvné území a území jiných geologických rizik, staré důlní dílo.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VYDEJ_UAP-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
státní geologická služba
územní plánování
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:27.04.2015
zveřejnění:29.02.2016
revize:01.02.2018
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/vydej/ (Mapová aplikace )
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/poskytovani-udaju-o-uzemi
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/land-use-planning
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
jen autorizované osoby
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 01.02.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy