Česká geologická služba
Přihlášení
 

Inventarizace úložných míst

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazující situaci a údaje o jednotlivých evidovaných úložných místech těžebních odpadů v ČR. Barevné odlišení objektů zohledňuje kategorizaci a míru prozkoumanosti.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
těžební odpady
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - Concepts, version 3.1: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Mining waste
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:15.01.2013
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/ium/MapServer
Geografické ohraničení
12.0404694779114, 48.5150409837648, 18.8475236856267, 51.3435907929258
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 06.10.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy