Česká geologická služba
Přihlášení
 

Oznámená důlní díla

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje základní informace o oznámených objektech (důlních dílech) evidovaných v registru starých důlních děl. Vedením registru starých důlních děl je Česká geologická služba pověřena Ministerstnem životního prostředí.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-ODD-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
státní geologická služba
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:23.08.2012
revize:03.10.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy