Česká geologická služba
Přihlášení
 

Ložiska nerostných surovin v České republice - harmonizováno dle INSPIRE v rámci projektu Minerals4EU (téma Nerostné zdroje)

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje základní informace o ložiscích a prognózních zdrojích v České republice, o jejich výskytu a průzkumu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-LOZ-SDE-INSPIRE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
INSPIRE Registr číselníků 0.3, 2013: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://m4eu.geology.cz/m4eu/services/m4eu?service=WFS&request=GetCapabilities (stahovací služba - WFS (EN) )
http://mapsrefdev.brgm.fr/wxs/m4eu/m4eu?service=wms&request=getcapabilities (Prohlížecí služba portálu Minerals4EU - celá Evropa )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jaromír Starý
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DWG nespecifikováno, DXF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.06.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Související odkazy