Česká geologická služba
Přihlášení
 

Seismické profily

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
WMS služba znázorňuje informace o seismických profilech z let 1966-1994, odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GGM-SEIS_LIN-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - Concepts, version 3.1:
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:27.04.2015
zveřejnění:19.12.2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/seismicke_profily_extranet/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Geografické ohraničení
12.825222, 48.158179, 18.969263, 51.143001
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.04.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy