Česká geologická služba
Přihlášení
 

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ISPIRE prohlížecí služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotáží proměřených vrtech na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GGM-SEIS_LIN-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
Volná
seismické reflexní profily
seismokarotáž
CzechGeo
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:27.04.2015
zveřejnění:19.12.2016
revize:30.04.2018
zveřejnění:31.05.2018
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/seismicke_profily/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
12.825222, 48.158179, 18.969263, 51.143001
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy