Česká geologická služba
Přihlášení
 

Metadatový katalog ČGS

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Metadatový katalog ČGS slouží pro vyhledání informací (metadat) o datových zdrojích, které Česká geologická služba spravuje a poskytuje dále veřejnosti. Je založen na systému MIcKA pro práci s metadaty prostorových dat podle mezinárodních standardů ISO, OGC a INSPIRE. Tento systém umožňuje správu metadat v centrální databázi, jejich editaci a prohlížení přes webové rozhraní a publikaci pomocí standardizované katalogové služby typu CS-W.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-METADATA-DTB-CSW
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Prohlížeč katalogu
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
provozní administrativa
státní geologická služba
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2008
revize:2013
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://micka.geology.cz:80/csw/index.php?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/data/data-sources-description
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát application/xml
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 23.06.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy