Česká geologická služba
Přihlášení
 

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
INSPIRE prohlížecí služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-LOZ-WMS
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
Volná
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/loziska_prognozni_zdroje/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/loziska_prognozni_zdroje_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 25.04.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy