Česká geologická služba
Přihlášení
 

Výbrusová dokumentace

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje informace o veškerém výbrusovém materiálu uloženém v oddělení hmotné dokumentace a sbírek ČGS. Aplikace umožňuje vyhledávání krabic a jejich popisu a dále vyhledávání jednotlivých výbrusů uložených ve výbrusových krabicích (databáze výbrusů-krabice). K vyhledávání je možno použít názvů hornin sdílených s geologickým kódovníkem ČGS.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-VYBRUS-DTB-APL
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hmotná dokumentace
Volná
výbrus
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2011
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/hm_dok/krabice_vybrus.pl?tt_=p
http://www.geology.cz/app/hm_dok/krabice_vybrus_an.pl?tt_=p
http://www.geology.cz/sbirky/
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 09.01.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy