Česká geologická služba
Přihlášení
 

GeoLib - Národní geovědní bibliografie

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace GeoLib - Národní geovědní bibliografie zpřístupňuje bibliografické záznamy dokumentů s geologickou tématikou zpracovávaných pro geologicko-mineralogickou bibliografii nebo evidovaných v RIV a poskytnutých do společné aplikace. Vyhledávat lze nejen články, ale také knihy, kapitoly z knih, články ve sbornících nebo mapy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOLIB-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
knihovny
ISO 19119:
Prohlížeč katalogu
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:1999
revize:2008
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://geolib.geology.cz/
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna/katalogy-databaze
http://geolib.geology.cz/cgi-bin/gw?ST=00&L=02
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/library/catalogues-databases
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.09.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy