Česká geologická služba
Přihlášení
 

Galerie Můj kousek Země

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje galerii prací výtvarné soutěže s geologickou tématikou pro děti a mládež "Můj kousek Země", kterou pořádá každoročně od roku 2007 Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-KOUSEK_ZEME-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
vzdělávání/úroveň vzdělání/výchova ekologická
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
humanCatalogueViewer
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2011
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/mzeme/
http://www.geology.cz/mujkousekzeme/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Klára Froňková
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089443
email: klara.fronkova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 07.01.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy