Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa 1 : 25 000 (GEOČR25)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000, které probíhá od roku 1999 po současnost. Jedná se o zakryté geologické mapy, další navazující speciální mapy (Nerostných surovin, Geofaktorů životního prostředí), které jsou konstruovány od roku 2008, jsou zatim k dispozici ke stažení v souborech PDF.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR25-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr25/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy