Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
WMS služba zobrazující Geomagnetickou mapu České republiky (K. Šalanský, 1995) v měřítku 1 : 500 000. Jsou zobrazeny plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOMAG2M-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Služba zpřístupnění map (WMS)
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
prostředí životní/prostředí geofyzikální
vlastnost fyzikální/magnetismus
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
Volná
EGDI
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:26.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (EN) )
Geografické ohraničení
11.9629861917, 48.2362941422, 18.2719649495, 51.3166820505
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy