Česká geologická služba
Přihlášení
 

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
WMS služba v anglickém jazyce zobrazující přehlednou geologickou mapu ČR v měřítku 1 : 2 500 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GM2_5M-WMS
Klíčová slova One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
OneGeology
CGS
ISO 19119:
Služba zpřístupnění map (WMS)
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (EN) )
Geografické ohraničení
11.9266522222, 48.4725683333, 18.9652044444, 51.1444355556
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy