Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická prozkoumanost

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 84
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:CRS
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Hydrogeologická prozkoumanost
alternativní název: hydrogeologicka prozkoumanost
kalendářní datum:
Datum:
datum: 15.1.2013
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-GPRO-HYD-SDE-APL
Abstrakt: Mapová aplikace zobrazuje plošné zákresy větších regionálních hydrogeologických akcí s výsledky archivovanými v ČGS. Neaktualizovaný archivní stav.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Jitka Loužková, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jitka.louzkova
adresa:
adresa:
e-mail: jitka.louzkova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 170 06
město: Praha 7
ulice, číslo: Kostelní 364/26
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420234742290
telefonní číslo: +420234742138
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jitka.louzkova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: hydrogeologická prozkoumanost
klíčová slova:
klíčové slovo: geologická prozkoumanost
klíčové slovo: hydrogeologie
klíčové slovo: státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: Map
verze typu služby: 1.3.0
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.6856652922758
zem. délka - východ: 19.0509812926251
zem. šířka - jih: 48.1873553053326
zem. šířka - sever: 51.4960571840313
coupledResource:
název: Hydrogeologicka regionalni prozkoumanost
SV_CoupledResource:
jméno operace: GetMap
typ vazby: těsný
obsahuje operace:
popis operace:
jméno operace: GetCapabilities
DCP: webové služby
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://gisappsrv03.geology.cz/ArcGIS/services/hydrogeologicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
popis operace:
jméno operace: GetMap
DCP: webové služby
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://gisappsrv03.geology.cz/ArcGIS/services/hydrogeologicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
popis operace:
jméno operace: GetFeatureInfo
DCP: webové služby
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://gisappsrv03.geology.cz/ArcGIS/services/hydrogeologicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
popis operace:
jméno operace: esri_wms:GetStyles
DCP: webové služby
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://gisappsrv03.geology.cz/ArcGIS/services/hydrogeologicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Hydrogeologicka regionalni prozkoumanost
Abstrakt: Hydrogeologicka regionalni prozkoumanost
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.6856652922758
zem. délka - východ: 19.0509812926251
zem. šířka - jih: 48.1873553053326
zem. šířka - sever: 51.4960571840313
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=7736f280-f280-1736-b605-c88088beb3f3#_7736f280-f280-1736-b605-c88088beb3f3
uuidref: 7736f280-f280-1736-b605-c88088beb3f3
název: Regionální hydrogeologická prozkoumanost
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=20
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/vav/prirodni-zdroje/podzemni-vody
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/science/ground-waters
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Metadata
identifikátor záznamu: 51432ddb-c548-4f56-a0b5-062c0a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 25.4.2017
Související odkazy