Czech Geological Survey
Login
 

Reported mining impacts

service

Basic metadata

Identification
Abstract
WMS služba zpřístupňuje základní informace o oznámených objektech (důlních dílech) evidovaných v registru starých důlních děl. Vedením registru starých důlních děl je Česká geologická služba pověřena Ministerstnem životního prostředí.
Identifier CZ-00025798-CGS_G-ODD-WMS
Keywords ISO 19119:
Geographic viewer
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
impacts of mine workings
Language
Temporal extent creation:2012-08-23
Spatial Representation
Spatial Resolution
Resource Locator
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (map service - WMS (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Bounding box
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Contact Info Czech Geological Survey
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Distribution
Use Limitation
podmínky nejsou známy
Access Constraints
copyright
other restrictions
No limitations
Format
Fees
Ordering instructions
Distributor Czech Geological Survey
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Metadata about metadata
Date Stamp 2016-10-31
Email metadata@geology.cz
Coupled Resource
Used in
Resources used
Related links